How difficult can it be??

No jak trudne może być zmierzenie jednego elementu? Po godzinie zrozumiałam, że może być bardzo trudne...